Wielka Loteria CHWASTOX
weź udział

kupuj produkty chwastox

i wygrywaj nagrody

Zasady loterii

Krok numer 1

Kup dowolny produkt marki Chwastox, biorący udział w promocji

Wybieraj spośród produktów do użytku profesjonalnego w okresie od 1.03.2022 do 31.05.2022

Krok numer 2

Zarejestruj zgłoszenie

Zarejestruj dowód zakupu na stronie: www.loteriachwastox.pl lub wyślij SMS o treści: CIECH.numer dowodu zakupu pod numer 4628 (koszt SMS wg taryfy operatora)

Krok numer 3

Zdrap e-zdrapkę

Jeśli rejestrujesz zakup na stronie, sprawdź czy wygrałeś czapkę CIECH lub preparat HALVETIC® zdrapując e-zdrapkę, jeśli wysłałeś SMS, powiadomimy Cię o wygranej SMSem.

Krok numer 4

Oczekuj na losowanie

Wyniki losowań miesięcznych oraz losowania głównego pojawią się na stronie WWW. Powodzenia!

Czas trwania promocji od 1.03.2022 do 31.05.2022. Loteria dla rolników. Zachowaj dowód zakupu. Loteria nie obejmuje produktów marki ZIEMOVIT – Ziemovit Chwastox Complex, Ziemovit Chwastox Nowy Trio.

Nagrody

Nagrody w loterii

Weź udział w loterii

Nagrody w loterii

Przyjmowanie zgłoszeń w loterii zostało zakończone

Dziękujemy za udział!

Laureaci

DATA
ZWYCIĘZCA
NAGRODA
02.06.2022
Katarzyna J.
02.06.2022
Paulina R.
02.06.2022
Anna M.
02.06.2022
Tomasz J.
02.06.2022
Firma Wokas Spółka Akcyjna
31.05.2022
Jan G.
31.05.2022
Jan G.
31.05.2022
BARTŁOMIEJ M.
31.05.2022
Andrzej G.
31.05.2022
Andrzej G.
31.05.2022
Andrzej G.
31.05.2022
Piotr B.
31.05.2022
Piotr B.
31.05.2022
Rafał C.
31.05.2022
Mirosław S.
31.05.2022
Mirosław S.
31.05.2022
Robert J.
31.05.2022
Mirosław S.
31.05.2022
Mirosław S.
31.05.2022
Piotr B.
31.05.2022
Kamil R.
31.05.2022
Monika K.
31.05.2022
Piotr B.
31.05.2022
Radosław M.
31.05.2022
Agnieszka S.
30.05.2022
Mariusz B.
30.05.2022
Bogdan K.
30.05.2022
Urszula M.
30.05.2022
Janusz M.
30.05.2022
Piotr B.
04.05.2022
Marcin M.
04.05.2022
Marta J.
04.05.2022
Urszula S.

Najczęściej zadawane pytania

Chciałbym wziąć udział w loterii. Co należy zrobić?

Do udziału w loterii uprawnia zakup co najmniej jednego produktu marki CHWASTOX® do użytku profesjonalnego w opakowaniach o wszystkich dostępnych pojemnościach, którego producentem jest CIECH Sarzyna S.A. Następnie, w terminie od godz. 10:00:00 dnia 01.03.2022 r. do godz. 23:59:59 dnia 31.05.2022 r. należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.loteriachwastox.pl lub wysłać tekstową wiadomość SMS na numer 4628 o treści: CIECH.numer Dowodu zakupu promocyjnego.

Ponadto uczestnik, który (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu) wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, otrzyma podwójną liczbę szans w losowaniach nagród.

W loterii nie biorą udziału: produkty hobbystyczne marki ZIEMOVIT – Ziemovit Chwastox Complex, Ziemovit Chwastox Nowy Trio.

Kto może wziąć udział w loterii?

Rolnicy prowadzący własne gospodarstwo rolne lub zajmujący się uprawą roślin zamieszkali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto nie może wziąć udziału w loterii?

Z udziału w loterii wyłączeni są pracownicy: Organizatora, CIECH Sarzyna S.A. oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników ww. podmiotów. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu Regulaminu są: małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym wspólnym pożyciu z pracownikiem, wstępni, zstępni, teściowie i rodzeństwo takich pracowników. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

W jakim czasie mogę dokonać zakupu i zgłoszenia do loterii?

Zakupu należy dokonać od 01.03.2022 r. do 31.05.2022 r., a zgłoszenia do loterii od godz. 10:00:00 dnia 01.03.2022 r. do godz. 23:59:59 dnia 31.05.2022 r.

Jakie nagrody są w loterii?

Nagroda główna - kwota pieniężna w wysokości 20.000 zł

Nagrody miesięczne:
  • I stopnia - 3 urządzenia Thermomix MT6
  • II stopnia – 3 iPhony 13
  • III stopnia – 3 Smartbandy XIAOMI Mi Band 6

Nagrody natychmiastowe:
  • 1000 czapek z logo CIECH
  • 1000 preparatów Halvetic

Ponadto, w loterii przewidziano 1 nagrodę w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 2.000,00 zł dla punktu sprzedaży, w którym został dokonany zwycięski zakup promocyjny zgłoszony w loterii przez zwycięzcę nagrody głównej.

Ile razy można wziąć udział w loterii?

Uczestnik może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń, z tym zastrzeżeniem, że jeden dowód zakupu może być zgłoszony w loterii wyłącznie jeden raz.

Ile nagród mogę wygrać w loterii?

Jeden uczestnik może wygrać dowolną liczbę nagród natychmiastowych i miesięcznych oraz jedną nagrodę główną.

Czy organizator może żądać ode mnie okazania dowodu zakupu, co nim jest?

Tak. Organizator ma takie prawo i może to dotyczyć wszystkich zgłoszonych przez Ciebie dowodów zakupu. Załączony dowód zakupu musi być czytelny i musi z niego jasno wynikać, że chodzi o produkt promocyjny.

Dowodem zakupu promocyjnego jest paragon, faktura VAT, faktura imienna.

Co zrobić, jeśli z dowodu zakupu niejednoznacznie wynika, że kupiłem produkt promocyjny?

W takim wypadku uczestnik powinien uzyskać adnotację na dowodzie zakupu od przedstawiciela sklepu, u którego został dokonany zakup promocyjny, potwierdzającą fakt zakupu produktu spełniającego warunki regulaminu.

Kiedy jest losowanie nagrody głównej?

Losowanie nagrody głównej odbędzie się w dniu 02.06.2022 r. w biurze organizatora przy ul. Nowogrodzkiej 50/54 lok. 415, 00-695 Warszawa

W jaki sposób dowiem się o wygranej?

O prawie do nagrody natychmiastowej zwycięzcy zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia uzyskania prawa do nagrody za pomocą wiadomości SMS.

O prawie do nagrody miesięcznej oraz głównej zwycięzcy zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości e-mail lub SMS wysłanej najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych.

Organizator skontaktuje się z punktem sprzedaży w celu powiadomienia o wygranej oraz uzyskania danych konta bankowego, na które zostanie przelana kwota wygranej

Zostałem powiadomiony o wygranej, co muszę zrobić?

Zwycięzca zobowiązany jest do wypełnienia formularza, do którego link otrzymał w wiadomości SMS informującej o wygranej nagrodzie w przeciągu 7 dni kalendarzowych oraz dołączyć do niego zdjęcie dowodu zakupu, którego numer został podany w zwycięskim zgłoszeniu.

Jak i kiedy otrzymam nagrodę?

Nagrody natychmiastowe oraz miesięczne zostaną wysłane na adresy podane w formularzu zwycięzcy pocztą kurierską najpóźniej do dnia 15.07.2022 roku.

Nagroda główna zostanie wypłacona przelewem na wskazany przez zwycięzcę w formularzu zwycięzcy numer konta bankowego nie później niż 20.07.2022 roku.

Nagroda dla sprzedawcy zostanie wypłacona przelewem na wskazany przez punkt sprzedaży numer konta bankowego nie później niż do dnia 20.07.2022 roku.

Gdzie znajduje się regulamin loterii?

Regulamin jest dostępny przez czas trwania Loterii na stronie internetowej: www.loteriachwastox.pl, www.ciechagro.pl/loteria oraz www.nofsza.pl.

Gdzie mogę zobaczyć wyniki losowań?

Wyniki loterii w postaci imienia oraz pierwszej litery nazwiska zwycięzcy danej nagrody dostępne będą na stronie loterii.

Jak złożyć reklamację?

Reklamacje należy składać do dnia 27.07.2022 r. w formie elektronicznej na adres: lub pisemnie (wysłane listem poleconym, pocztą kurierską lub złożone osobiście) na adres biura organizatora: Nowogrodzka 50/54 lok. 415, 00-695 Warszawa.

Podczas rejestracji wpisałem błędny adres e-mail, jak go poprawić?

Zgłoś problem mailowo: lub telefonicznie: 58 573 12 21. Koszt połączenia wg taryfy operatora. Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w dniach roboczych od 10.00 do 16.00.

Czy mogę usunąć swoje dane osobowe?

Jeśli chcesz usunąć swoje dane możesz to zrobić w formie pisemnej na adres administratora lub na adres e-mail: 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.